Students

Zhefan Rao
(PhD)
Zhaoyang Liu
(PhD)
Qingyan Bai
(PhD)
Jiaxin Xie
(PhD, HK PhD Fellowship)
Yazhou Xing
(PhD)
Rongrong Gao
(PhD, HK PhD Fellowship)
Zifan Shi
(PhD, HK PhD Fellowship, co-supervised with Dit-Yan Yeung)
Hao Ouyang
(PhD)
Na Fan
(PhD)
Guotao Meng
(PhD)
Ka Leong Cheng
(PhD, HK PhD Fellowship)
Maosheng Ye
(PhD)
Chenyang Qi
(PhD)
Yueqi Xie
(PhD, co-supervised with Sung Kim)
Jiapeng Zhu
(PhD)
Qiang Wen
(PhD)
Hongyu Liu
(PhD)
Chao Zhao
(PhD)
Zian Qian
(PhD)
Jingye Chen
(PhD)
Runtao Liu
(PhD)
Trung Kien Pham
(MPhil)
Yuen-Fui Lau
(MPhil)

(Co-supervised) students of HKUST(GZ) Pilot Scheme

Zhili Chen
(PhD)
Junming Chen
(PhD)
Yingqing He
(PhD)
Liya Ji
(PhD)
Tianjia Zhang
(PhD)
Jun Cen
(PhD)
Junhao Cai
(PhD)

Graduated PhD

Tengfei Wang
(PhD 2023, next: Shanghai AI Lab)
Yue Wu
(PhD 2023, next: Huawei Noah's Ark Lab)
Chenyang Lei
(PhD 2022, next: Assistant Prof. at CAIR, CAS & Research scholar at Princeton)
Yisheng He
(PhD 2022, co-supervised with Dr. Jian Sun, next: Alibaba)
Haoran Song
(PhD 2021, co-supervised with Michael Wang, next: Huawei)
Weihao Yuan
(PhD 2020, co-supervised with Michael Wang, next: Alibaba)

Graduated MPhil

Chan Ho Park
(MPhil 2023)
Zhao-heng Yin
(MPhil 2023, next: PhD student at UC Berkeley)
Zhefan Rao
(MPhil 2023, next: PhD student at HKUST)
Yuxiang He
(MPhil 2023, next: CASC)
Hyukryul Yang
(MPhil 2020, next: ThorDrive)
Hao Ouyang
(MPhil 2020, next: HKUST PhD)
Yuezhang Liu
(MPhil 2021, co-supervised with Bo Li, next: PhD at UT Austin)
Ching-Pui Wan
(MPhil 2021, next: Levono)
Chang Dae Park
(MPhil 2021, next: Move)
Ji Hyeong Yoo
(MPhil 2021, next: Research Lead at Genesis Lab)
Minsoo Khang
(MPhil 2022, next: UpStage)
Zian Qian
(MPhil 2022, next: PhD at HKUST)
Ka Ho Lee
(MPhil 2022)